Planning & Control voor het MKB
Algemeen
Als ondernemer wilt u graag grip houden op uw onderneming. U loopt met
vragen als hoe staat het met de werkelijke omzet ten opzichte van de
geplande omzet? Is de prijs van mijn producten net hoog genoeg om de
kosten te dekken of verkopen ik mijn producten/diensten met winst?
Hoe staat het met mijn doelstellingen? Allemaal vragen waar u als ondernemer
een antwoord op wilt, maar wellicht geen tijd voor heeft om ze te
beantwoorden. Daarom heeft Eggermont Consultancy speciaal voor het
MKB een aantal producten ontwikkeld die u kunnen helpen grip te houden
op uw onderneming.

Planning & Control
De meeste ondernemers zijn zich bewust van het feit dat het maken van
plannen noodzakelijk is voor het voortbestaan van de onderneming. Het op
de hoogte zijn van mogelijke afwijkingen tussen hetgeen gepland en
hetgeen gerealiseerd is, is echter net zo belangrijk. Alleen dan is het
mogelijk na te gaan of de gestelde doelen nog gehaald worden. Mocht dit
niet het geval zijn dan kunnen tijdig maatregelen worden getroffen om bij
te sturen. De planning en controlcyclus vergt tijd. Tijd die u beter kunt
benutten om te ondernemen. Eggermont Consultancy kan u helpen met het
maken van een planning en/of het opstellen van een planning &
controlcyclus en/of het inrichten van de controle op de gestelde doelen in de
plannen. Afhankelijk van de grote en de complexiteit van uw onderneming
en hetgeen u wil laten uitvoeren kunt u met een investering vanaf 1.000
euro (excl. btw) ondersteund worden bij uw planning & controlcyclus.

Rapportages
OOndanks het feit dat het maken van rapportages wellicht niet de meest
favoriete bezigheid is van ondernemers, zijn rapportages wel belangrijk.
Iedere ondernemer heeft rapportages nodig om inzicht te krijgen en te
houden in het reien en zeilen van de onderneming. Maar rapportages alleen
zeggen niet alles over de gezondheid van uw onderneming. Het kunnen
interpreteren van de cijfers en een vertaling maken naar mogelijke acties is
minstens zo belangrijk. Eggermont Consultancy gaat samen met u bekijken
van de belangrijkste indicatoren voor uw onderneming zijn. Door deze
vervolgens maandelijks in een rapportage op te nemen en te voorzien van
een begrijpelijke interpretatie heeft u in één oogopslag zicht op het reilen
en zeilen van uw onderneming. Afhankelijk van de grote en de complexiteit
van uw onderneming kan met een investering vanaf 5.000 euro (excl. btw)
een rapportage worden opgezet die iedere maand een jaar lang voor u
wordt bijgewerkt.

Kostprijsmodel
Indien een ondernemer niet weet wat de kostprijs van zijn producten en/of
diensten is, is het lastig een goede verkoopprijs te bepalen.
Een kostprijsmodel dat accuraat en eenvoudig de kostprijs van een product of
dienst kan bepalen is daarom een belangrijk instrument voor een
ondernemer. Eggermont Consultancy kan u helpen met het opzetten van
een kostprijsmodel. Afhankelijk van de grote en de complexiteit van uw
onderneming kan met een investering vanaf 1.000 euro (excl. btw) een
kostprijsmodel voor u worden.

Offerte op maat
De hoogte van de investering is afhankelijk van de grootte van uw
onderneming, maar begint bij 900 euro (excl. btw). Hiervoor wordt uw hele
debiteurenproces onder de loep genomen en ontvangt u tijdens een
presentatie van de resultaten het genoemde rapport.

Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meer van de hierboven genoemde
pproducten en wilt u een op maat gemaakte offerte ontvangen, stuur dan
een e-mail naar of bel 06 28909912.
Stel een vraag
Naam
Email
Vraag