Debiteurenproces Scan
Algemeen
Wist u dat uw onderneming bij een winstmarge van 5 procent 10.000 euro
extra omzet moet binnenhalen om een oninbaar afgeboekte factuur van
500 euro te compenseren? Uiteraard is het niet te voorkomen dat u soms
facturen oninbaar moet afschrijven, maar goed debiteurenbeheer levert veel
op. Zo kan een kortere betalingstermijn, een betere liquiditeitspositie en
een afname van het aantal dubieuze debiteuren worden gerealiseerd.
Debiteurenbeheer is dus belangrijk voor uw organisatie, maar hoe is het
debiteurenproces binnen uw onderneming georganiseerd. Om dit te kunnen
beoordelen heeft Eggermont Consultancy een debiteurenproces scan
ontwikkeld. Hieronder wordt het een en ander uitgelegd met betrekking tot deze scan.

Doelgroep
De debiteurenproces scan kan in principe binnen elke onderneming worden
toegepast, maar richt zich met name op de wat grotere MKB en de MKB+
ondernemingen. Mocht u niet tot deze categorie horen en toch interesse
hebben in dit product neem dan via de website contact op.

De scan
De credit management scan analyseert het credit management proces
binnen uw organisatie en gaat na waar verbeteringen mogelijk zijn.
De onderdelen van het proces die met de scan worden geanalyseerd zijn:

 • De algemene voorwaarden
  De algemene voorwaarden van uw bedrijf worden gecontroleerd op
  mogelijke onvolkomenheden;
 • Het offertetraject
  Hoe en op welk moment worden de algemene voorwaarden aan de
  potentiƫle klant overhandigd?;
 • De facturatie
  Voldoen de facturen die worden verstuurd aan alle criteria?;
 • Het aanmanen
  Worden niet betalende debiteuren aangemaand? Zo ja, hoe?;
 • De dispuutafhandeling
  Hoe worden disputen afgehandeld?;
 • De dossiervorming
  Hoe vindt dossiervorming met betrekking tot niet betalende debiteuren
  plaats?
 • Een incassobureau
  Wordt er gebruik gemaakt van een incassobureau of nog niet?
 • De rapportages
  Welke rapportages ten aanzien van de debiteuren zou u graag zien?
Bij het uitvoeren van de scan zal met een aantal medewerkers van uw
oorganisatie gesproken worden om inzicht te krijgen in het huidige
debiteurenproces.

Het resultaat
Alle bevindingen van de scan worden opgenomen in een rapport dat binnen
twee weken na de datum waarop de scan heeft plaatsgevonden, zal worden gepresenteerd. Hierin worden ook eventuele aanbevelingen en
verbeteringen opgenomen.

De investering
De hoogte van de investering is afhankelijk van de grootte van uw
onderneming, maar begint bij 900 euro (excl. btw). Hiervoor wordt uw hele
debiteurenproces onder de loep genomen en ontvangt u tijdens een
presentatie van de resultaten het genoemde rapport.

Mocht u naar aanleiding van deze productomschrijving nog vragen hebben
dan kunt u contact opnemen via of telefonisch
op 06 28909912
Stel een vraag
Naam
Email
Vraag